Vad det gäller parkeringar och båtplatser vid Staveström vänd er till Staveströms tomtägareförening länkhttps://stavestrom.se/